TV& VIDEO

Cửa Việt

Cửa biển bồi lấp khiến nhiều tàu cá gặp khó khăn

Cửa biển bồi lấp khiến nhiều tàu cá gặp khó khăn

VTV.vn - Tại các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, tình trạng cửa biển bồi lấp, biến đổi đã khiến ngư gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí gặp nạn.