TV& VIDEO

cuộc chiến Iraq

Anh công bố kết quả điều tra cuộc chiến Iraq

Anh công bố kết quả điều tra cuộc chiến Iraq

VTV.vn-Ủy ban Điều tra của Anh về cuộc chiến tại Iraq đã công bố báo kết quả điều tra về quyết định của Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đưa quân tham gia cuộc chiến tại Iraq năm 2013.