TV& VIDEO

Cuộc thi Olympic Tiếng Anh

Học tiếng Anh theo công nghệ, kỹ thuật của người Do Thái

Học tiếng Anh theo công nghệ, kỹ thuật của người Do Thái

VTV.vn - Giải pháp đào tào tiếng Anh trẻ em theo công nghệ, kỹ thuật số của người Do Thái – Time to Know sẽ được triển khai tại rộng rãi ở Việt Nam từ mùa hè năm nay.