TV& VIDEO

đa chức năng

Sáng tạo độc đáo và hữu ích của người Nhật

Sáng tạo độc đáo và hữu ích của người Nhật

VTV.vn - Người Nhật rất khéo léo và sáng tạo. Họ đã tạo ra những thứ mà bạn sẽ không tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác.