TV& VIDEO

đặc khu kinh tế

Thêm thiết chế giám sát tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

Thêm thiết chế giám sát tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

VTV.vn - Việc xây dựng mô hình chính quyền địa phương tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt cần được cân nhắc kỹ hơn trong thời gian tới.