TV& VIDEO

đặc khu kinh tế

Nhiều nhà đầu tư đến Phú Quốc đón cơ hội "vàng" từ đặc khu kinh tế

Nhiều nhà đầu tư đến Phú Quốc đón cơ hội "vàng" từ đặc khu kinh tế

VTV.vn - Dù còn phải đợi dự án xây dựng đặc khu kinh tế Phú Quốc được phê duyệt nhưng hiện nay, rất nhiều nhà đầu tư đã đến với "đảo ngọc" để tìm cơ hội.