đặc khu kinh tế

Chính phủ đề nghị lùi thời gian thông qua Luật Đặc khu

Chính phủ đề nghị lùi thời gian thông qua Luật Đặc khu

VTV.vn - Thời gian thông qua Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt sẽ được lùi sang Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.