TV& VIDEO

đặc khu

Đặc khu kinh tế cần cơ chế đặc biệt về đất đai để phát triển

Đặc khu kinh tế cần cơ chế đặc biệt về đất đai để phát triển

VTV.vn - Nhiều ý kiến cho rằng để tạo ưu thế vượt trội cho các đặc khu kinh tế, dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt cần vượt trên các quy định hiện hành.