TV& VIDEO

đại biểu Quốc hội

Văn phòng Quốc hội chúc Tết cán bộ, nhân viên các đoàn đại biểu Quốc hội MTTN

Văn phòng Quốc hội chúc Tết cán bộ, nhân viên các đoàn đại biểu Quốc hội MTTN

VTV.vn - VP Quốc hội chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội, nguyên lãnh đạo các Ban của Quốc hội; trưởng, phó đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh thành miền Trung-Tây Nguyên.