TV& VIDEO

đại gia bán lẻ

4 tập đoàn bán lẻ lớn nhất châu Âu nhận tiêu thụ hàng hóa Việt Nam

4 tập đoàn bán lẻ lớn nhất châu Âu nhận tiêu thụ hàng hóa Việt Nam

VTV.vn - Một tin vui cho các doanh nghiệp xuất khẩu cũng như những nhà sản xuất trong nước, đó chính là việc 4 đại gia bán lẻ Châu Âu đã cam kết sẽ tiêu thụ sản phẩm của Việt Nam.