TV& VIDEO

đại học

Các trường đại học tại Mỹ cấp bằng cho sinh viên như thế nào?

Các trường đại học tại Mỹ cấp bằng cho sinh viên như thế nào?

VTV.vn - Tại Mỹ, việc cấp bằng đại học tùy thuộc vào chương trình học của các trường nhưng nhiều trường có điểm chung về việc ghi trên bằng.