đại hội cổ đông

Vietnam Airlines lên kế hoạch bay thẳng đến Mỹ

Vietnam Airlines lên kế hoạch bay thẳng đến Mỹ

VTV.vn - Cuối năm 2019, Vietnam Airlines có thể có các chuyển bay thẳng đến Mỹ.