TV& VIDEO

đại hội cổ đông

Ông Dương Công Minh sẽ ngồi “ghế nóng” chủ tịch Sacombank?

Ông Dương Công Minh sẽ ngồi “ghế nóng” chủ tịch Sacombank?

VTV.vn - Vào thời điểm này, các thủ tục để đưa ông Dương Công Minh ứng cử vào Hội đồng quản trị Sacombank dường như đã hoàn tất.