TV& VIDEO

đại hội XII

Tổng Bí thư thăm và làm việc tại Hải Phòng

Tổng Bí thư thăm và làm việc tại Hải Phòng

VTV.vn - Trong ngày 14 và 15/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi thăm và làm việc tại TP Hải Phòng.