đại hội XII

Thái Nguyên cần tiếp tục nghiên cứu kỹ các nghị quyết của Trung ương

Thái Nguyên cần tiếp tục nghiên cứu kỹ các nghị quyết của Trung ương

Thái Nguyên cần rút ra bài học kinh nghiệm sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Tiếp tục nghiên cứu kỹ các nghị quyết của Trung ương từ Đại hội XII đến nay.