TV& VIDEO

Đại sứ Du lịch Việt Nam

Hậu duệ vua Lý Thái Tổ làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc

Hậu duệ vua Lý Thái Tổ làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc

VTV.vn - Ông Lý Xương Căn - hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ được bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc trong nhiệm kỳ 3 năm, tính từ tháng 12/2017.