TV& VIDEO

Đại sứ quán Hàn Quốc

Hàn Quốc mở rộng đối tượng xét cấp thị thực nhiều lần cho người Việt Nam

Hàn Quốc mở rộng đối tượng xét cấp thị thực nhiều lần cho người Việt Nam

VTV.vn - Chương trình được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.