TV& VIDEO

đại sứ Syria

Đại sứ Syria tại LHQ kêu gọi giải tán liên quân do Mỹ dẫn đầu

Đại sứ Syria tại LHQ kêu gọi giải tán liên quân do Mỹ dẫn đầu

VTV.vn - Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc Bashar Jaafari đã kêu gọi giải tán liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Syria.