TV& VIDEO

Đại sứ Triều Tiên

Hội đồng Bảo an LHQ họp cấp Bộ trưởng về Triều Tiên: Kết quả không như kỳ vọng

Hội đồng Bảo an LHQ họp cấp Bộ trưởng về Triều Tiên: Kết quả không như kỳ vọng

VTV.vn - Sự khác biệt quan điểm của Mỹ-Triều Tiên ngày càng lớn. Các nước có ảnh hưởng trong việc giải quyết căng thẳng như Trung Quốc, Nga lại cho rằng phải có giải pháp đồng bộ.