TV& VIDEO

Đài thiên văn

Khám phá Đài quan sát thiên văn đầu tiên của Việt Nam

Khám phá Đài quan sát thiên văn đầu tiên của Việt Nam

VTV.vn - Đài quan sát thiên văn đầu tiên của Việt Nam đặt tại Hòn Chồng, TP Nha Trang - điểm du lịch nổi tiếng, cũng là một trong những điểm quan sát thiên văn tốt nhất.