đàm phán FTA

ASEAN và Hong Kong (Trung Quốc) kết thúc đàm phán FTA

ASEAN và Hong Kong (Trung Quốc) kết thúc đàm phán FTA

VTV.vn - Các nước ASEAN và Hong Kong (Trung Quốc) đã kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA).