TV& VIDEO

dân tộc Việt

Đặc sắc nghệ thuật truyền thống múa rối Việt

Đặc sắc nghệ thuật truyền thống múa rối Việt

VTV.vn - Múa rối là một loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian độc đáo. Theo thời gian, múa rối dần trở thành nghệ thuật truyền thống, mang đậm nét văn hóa đặc sắc dân tộc Việt.