TV& VIDEO

dân tộc

Hiệu quả dạy song ngữ cho học sinh vùng cao

Hiệu quả dạy song ngữ cho học sinh vùng cao

VTV.vn - Giáo dục song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ, được xem là một trong các giải pháp giúp cho trẻ em các dân tộc, tiếp cận với giáo dục một cách thuận lợi và chất lượng hơn.