Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Xã hội Đức đối thoại lần 6

Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Xã hội Đức đối thoại lần 6

VTV.vn - Ngày 3/7, tại Berlin, Đối thoại lần thứ 6 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Xã hội Đức đã diễn ra.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive