TV& VIDEO

Đảng Cộng sản Việt Nam

Bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam - Indonesia

Bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam - Indonesia

VTV.vn - Chuyến thăm lịch sử Indonesia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác toàn diện và hiệu quả hơn giữa hai nước.