TV& VIDEO

Đảng Cộng sản Việt Nam

[VIDEO] Toàn cảnh Lễ truy điệu và an táng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

[VIDEO] Toàn cảnh Lễ truy điệu và an táng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

VTV.vn - Sáng nay (22/3), Lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được tổ chức trọng thể vào lúc 7h30 tại Hội trường Thống Nhất.