TV& VIDEO

Đảng Cộng sản Việt Nam

Quân đội nhân dân anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng

Quân đội nhân dân anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng

VTV.vn - Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có bài viết với nhan đề "Quân đội nhân dân anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng".