TV& VIDEO

đảng đối lập

Campuchia truy tố Chủ tịch đảng đối lập về tội phản quốc

Campuchia truy tố Chủ tịch đảng đối lập về tội phản quốc

VTV.vn - Cơ quan Công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm Phnompenh, Campuchia đã chính thức truy tố ông Kem Sokha, Chủ tịch đảng Cứu quốc đối lập.