TV& VIDEO

đăng ký khám

Dỡ bỏ chính sách một con, Trung Quốc thiếu phòng khám sản

Dỡ bỏ chính sách một con, Trung Quốc thiếu phòng khám sản

VTV.vn - Ước tính hơn một nửa số bệnh viện ở Quảng Châu cho biết họ thiếu các phòng khám sản trầm trọng.