TV& VIDEO

đánh bóng tên tuổi

Băn khoăn cách thức tổ chức kỷ niệm hoành tráng của một số địa phương

Băn khoăn cách thức tổ chức kỷ niệm hoành tráng của một số địa phương

VTV.vn - Việc tổ chức lễ kỷ niệm hoành tráng, phung phí tiền quà cáp của Bộ, ngành, địa phương có đơn giản là chỉ vì muốn đánh bóng tên tuổi?