TV& VIDEO

đánh cắp thông tin quân sự nhạy cảm

Mỹ kết tội một công dân Trung Quốc đánh cắp thông tin quân sự nhạy cảm

Mỹ kết tội một công dân Trung Quốc đánh cắp thông tin quân sự nhạy cảm

VTV.vn-Một doanh nhân 50 tuổi người Trung Quốc đã bị Mỹ kết tội xâm nhập trái phép hệ thống máy tính của các doanh nghiệp quốc phòng nhằm lấy trộm những thông tin quân sự nhạy cảm.