TV& VIDEO

Danh nhân văn hóa

Truy tặng giải thưởng Đào Tấn cho nhạc sĩ, nhà viết kịch Trương Minh Phương

Truy tặng giải thưởng Đào Tấn cho nhạc sĩ, nhà viết kịch Trương Minh Phương

VTV.vn - Hội thảo về cố nhạc sĩ, nhà viết kịch Trương Minh Phương vừa diễn ra sáng 24/12 tại Hà Nội.