TV& VIDEO

đảo cát bà

Cát Bà hướng đến phát triển du lịch xanh, bền vững

Cát Bà hướng đến phát triển du lịch xanh, bền vững

VTV.vn - Quần thể du lịch Cát Bà được khởi công ngày 14/5 hứa hẹn biến đảo ngọc này thành khu du lịch sinh thái thông minh đầu tiên ở Việt Nam, hướng tới sự phát du lịch xanh.