đảo cát bà

Đảo Cát Bà đứng trước nguy cơ thiếu nước ngọt

Đảo Cát Bà đứng trước nguy cơ thiếu nước ngọt

VTV.vn - Đảo Cát Bà, thuộc TP Hải Phòng, đã bị thiếu nước ngọt suốt từ đầu hè tới nay.