đào tạo nghề

Nhiều đại biểu tranh luận với Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Nhiều đại biểu tranh luận với Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

VTV.vn - Nhiều đại biểu đã giơ biển thực hiện quyền tranh luận với người đứng đầu ngành lao động thương binh xã hội.