đào tạo

Phiên họp đặc biệt của Hội đồng Chánh án ASEAN

Phiên họp đặc biệt của Hội đồng Chánh án ASEAN

VTV.vn - Hôm nay (27/10), tại Manila (Philippines) đã diễn ra Phiên họp đặc biệt của Hội đồng Chánh án ASEAN.