TV& VIDEO

đất đai

Công khai trường hợp chậm báo cáo giải quyết sai phạm đất đai

Công khai trường hợp chậm báo cáo giải quyết sai phạm đất đai

VTV.vn - Các trường hợp chậm báo cáo giải quyết sai phạm đất đai sẽ được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ TNMT và Tổng cục Quản lý đất đai.