TV& VIDEO

đất nước vạn đảo

Thách thức từ già hóa dân số tại Indonesia

Thách thức từ già hóa dân số tại Indonesia

VTV.vn - Mặc dù Indonesia chưa phải là quốc gia có tuổi thọ trung bình ở mức cao của thế giới nhưng dân số của đất nước vạn đảo đang già hóa nhanh chóng.