đất rừng

Mâu thuẫn đất đai vẫn còn phổ biến

Mâu thuẫn đất đai vẫn còn phổ biến

VTV.vn - Tình trạng mâu thuẫn đất đai giữa các công ty lâm nghiệp và người dân địa phương vẫn còn phổ biến.