đặt tên đường

Trung Quốc cấm doanh nghiệp đặt tên dài, kỳ quặc

Trung Quốc cấm doanh nghiệp đặt tên dài, kỳ quặc

VTV.vn - Ủy ban Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc đã đưa ra quy định, cấm các công ty đặt những cái tên dài dòng, khó hiểu và kỳ quặc.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive