TV& VIDEO

đặt tên đường

Trung Quốc cấm doanh nghiệp đặt tên dài, kỳ quặc

Trung Quốc cấm doanh nghiệp đặt tên dài, kỳ quặc

VTV.vn - Ủy ban Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc đã đưa ra quy định, cấm các công ty đặt những cái tên dài dòng, khó hiểu và kỳ quặc.