TV& VIDEO

đấu giá tài sản

VAMC mua nợ bằng tiền mặt: Giải pháp đẩy nhanh việc xử lý nợ xấu

VAMC mua nợ bằng tiền mặt: Giải pháp đẩy nhanh việc xử lý nợ xấu

VTV.vn - Theo Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), từ đầu năm 2017 tới nay, tổ chức này đã mua được 25.000 tỷ đồng nợ xấu.