đấu giá tài sản

Quảng Ngãi: 22 khu vực được đấu giá quyền khai thác cát, sỏi lòng sông

Quảng Ngãi: 22 khu vực được đấu giá quyền khai thác cát, sỏi lòng sông

VTV.vn - Tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch​ đấu giá quyền khai thác cát, sỏi lòng sông làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi năm 2019-2020.