TV& VIDEO

dấu hiệu đau mắt đỏ

Bắt đầu xuất hiện bệnh đau mắt đỏ ở miền Bắc

Bắt đầu xuất hiện bệnh đau mắt đỏ ở miền Bắc

VTV.vn - Tại BV Mắt Trung ương (Hà Nội) đã bắt đầu xuất hiện bệnh nhân đến khám vì đau mắt đỏ, trung bình mỗi ngày có khoảng 100 bệnh nhân đến khám vì căn bệnh này.