TV& VIDEO

đầu tư trọng điểm

Đầu tư trọng điểm thể thao thành tích cao: Làm thế nào cho đúng

Đầu tư trọng điểm thể thao thành tích cao: Làm thế nào cho đúng

Tổng cục Thể dục thể thao vừa đề xuất dự án đầu tư trọng điểm cho thể thao thành tích cao Việt Nam, tuy nhiên, đầu tư thế nào cho đúng lại không phải là câu hỏi dễ trả lời.