TV& VIDEO

Davos 2016

Vấn đề người di cư "thiêu đốt" Diễn đàn Kinh tế thế giới

Vấn đề người di cư "thiêu đốt" Diễn đàn Kinh tế thế giới

VTV.vn - Vấn đề người di cư đã và đang trở thành một chủ đề tâm điểm tại Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos 2016 khi nhiều nước ở châu Âu liên tiếp đưa ra các quan điểm trái chiều.