TV& VIDEO

đề án sáp nhập

Hiệu quả từ sáp nhập đơn vị sự nghiệp công lập ở Hòa Bình, Bắc Ninh

Hiệu quả từ sáp nhập đơn vị sự nghiệp công lập ở Hòa Bình, Bắc Ninh

VTV.vn - Hầu hết các đơn vị sau khi sáp nhập đều đã có sự đổi mới nâng cao được hiệu quả triển khai các nhiệm vụ chính trị.