đề án sáp nhập

Sáp nhập các đơn vị tương đồng về nhiệm vụ

Sáp nhập các đơn vị tương đồng về nhiệm vụ

VTV.vn - Việc sáp nhập các đơn vị tương đồng về nhiệm vụ tại tỉnh Quảng Ninh bước đầu đã phát huy hiệu quả.