đề án sáp nhập

Hiệu quả từ sáp nhập đơn vị sự nghiệp công lập ở Hòa Bình, Bắc Ninh

Hiệu quả từ sáp nhập đơn vị sự nghiệp công lập ở Hòa Bình, Bắc Ninh

VTV.vn - Hầu hết các đơn vị sau khi sáp nhập đều đã có sự đổi mới nâng cao được hiệu quả triển khai các nhiệm vụ chính trị.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive