đền Yasukuni

Trung Quốc phản đối Thủ tướng Nhật gửi đồ lễ đến đền Yasukuni

Trung Quốc phản đối Thủ tướng Nhật gửi đồ lễ đến đền Yasukuni

VTV.vn - Ngày 21/4, Trung Quốc đã lên tiếng phản ứng việc Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ đến đền Yasukuni.