TV& VIDEO

đèo Bảo Lộc

Tai nạn liên hoàn tại đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng)

Tai nạn liên hoàn tại đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng)

VTV.vn - 4 xe tải đã tông nhau liên hoàn trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) làm 1 chiếc rơi xuống vực, 1 chiếc đâm vào vách núi.