TV& VIDEO

Deutsche Bank

Deutsche Bank: Các cựu lãnh đạo phải trả tiền khắc phục thiệt hại do sai phạm

Deutsche Bank: Các cựu lãnh đạo phải trả tiền khắc phục thiệt hại do sai phạm

VTV.vn - Ban lãnh đạo của Deutsche Bank vừa tuyên bố các cựu lãnh đạo của ngân hàng này sẽ phải đóng góp một phần chi phí để khắc phục những thiệt hại do sai phạm trong quá khứ.