TV& VIDEO

đi bộ

Người dân Singapore thích... đi bộ

Người dân Singapore thích... đi bộ

VTV.vn - Singapore là quốc gia có hệ thống giao thông, nhất là giao thông công cộng rất phát triển. Tuy nhiên người dân của quốc đảo sư tử đi bộ rất nhiều.