di sản

"Khoa cử Việt Nam xưa trong di sản tư liệu thế giới"

"Khoa cử Việt Nam xưa trong di sản tư liệu thế giới"

VTV.vn - Triển lãm do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước và Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp tổ chức.