TV& VIDEO

di sản

Tọa đàm 100 năm di sản Việt Nam - Pháp tại Hà Nội

Tọa đàm 100 năm di sản Việt Nam - Pháp tại Hà Nội

VTV.vn - Tọa đàm "100 năm di sản Việt Nam - Pháp, nhìn lại những ký ức chung" vừa được tổ chức tại Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội.