đi thực tế

Quốc hội thảo luận tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Quốc hội thảo luận tình hình phát triển kinh tế - xã hội

VTV.vn - Sáng nay (31/10), Quốc hội đã thảo luận phiên toàn thể về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2017.