TV& VIDEO

Di tích lịch sử

Thành Điện Hải được công nhận di tích quốc gia đặc biệt

Thành Điện Hải được công nhận di tích quốc gia đặc biệt

VTV.vn - Di tích lịch sử thành Điện Hải (Đà Nẵng) là một trong các di tích của cả nước vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt...