TV& VIDEO

Dịch vụ Internet

Giới công nghệ Internet trước áp lực bảo vệ quyền riêng tư khách hàng

Giới công nghệ Internet trước áp lực bảo vệ quyền riêng tư khách hàng

VTV.vn - Mặt trái của dịch vụ Internet là nguy cơ quyền riêng tư của người dùng bị xâm phạm, vì vậy buộc các đại gia công nghệ phải thay đổi bảo vệ khách hàng.