TV& VIDEO

Dịch vụ mang thai hộ

Ấn Độ: Cấm mang thai hộ vì mục đích thương mại

Ấn Độ: Cấm mang thai hộ vì mục đích thương mại

VTV.vn - Chính phủ Ấn Độ vừa đưa ra dự luật cấm tất cả các hoạt động đẻ thuê vì mục đích thương mại.