TV& VIDEO

dịch vụ taxi

Lý do Nhật Bản chưa cấp phép hoạt động hoàn toàn cho Uber?

Lý do Nhật Bản chưa cấp phép hoạt động hoàn toàn cho Uber?

VTV.vn - Hiện nay Uber mới chỉ có thể cung cấp phần mềm cho các công ty chuyên nghiệp hoạt động chứ chưa thể hoạt động một cách độc lập ở Nhật Bản.