TV& VIDEO

dịch vụ vận tải

Quy định về quản lý Uber và Grab sẽ hết hạn ngày 1/1/2018

Quy định về quản lý Uber và Grab sẽ hết hạn ngày 1/1/2018

VTV.vn - Loại hình dịch vụ vận tải Grab, Uber đã được Chính phủ cho phép thí điểm từ đầu năm 2016 và kết thúc vào tháng 1/2018.