dịch vụ vận tải

DN kỳ vọng Nghị định 86 sửa đổi “cởi trói” kinh doanh vận tải

DN kỳ vọng Nghị định 86 sửa đổi “cởi trói” kinh doanh vận tải

VTV.vn - Không ít ý kiến cho rằng Nghị định 86 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải chưa thực sự đảm bảo thị trường cạnh tranh lành mạnh, nâng cao chất lượng dịch vụ.