TV& VIDEO

điểm chuẩn dự kiến

Điểm chuẩn 2017 dự kiến của một số trường đại học tại Hà Nội

Điểm chuẩn 2017 dự kiến của một số trường đại học tại Hà Nội

VTV.vn - Dưới đây là gợi ý điểm chuẩn dự kiến của trường đại học: Ngoại thương, Đại học Mỏ - Địa chất, Giao thông vận tải và KHXH&NV.