TV& VIDEO

điểm sàn

Điểm sàn riêng: Chìa khóa cho bài toán đầu vào ngành sự phạm?

Điểm sàn riêng: Chìa khóa cho bài toán đầu vào ngành sự phạm?

VTV.vn - Thông tin điểm chuẩn vào các trường sự phạm năm nay thấp kỷ lục đã dấy lên nhiều sự lo ngại về chất lượng đào tạo trong tương lai.